START

Likwidacja spółki

W dniu 18 maja 2023 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod nazwą "Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład Produkcyjno-Sprzętowy Sp. z o.o." podjęło uchwałę nr 1/2023 dotyczącą sposobu likwidacji spółki. Niniejsza uchwała podjęta została na wniosek akcjonariusza większościowego - HPR S.A. i została uzasadniona tym, iż spółka HPR ZPS Sp. z o.o. od 2019 roku nie prowadzi żadnej bieżącej działalności gospodarczej, ani nie istnieją plany lub perspektywy takiej działalności, wobec tego jej dalsze funkcjonowanie nie jest ekonomicznie uzasadnione. Jedyne dochody spółki pochodzą z odsetek od zgromadzonego kapitału oraz z dywidendy wypracowanej przez Spółkę HPR S.A. w Krakowie. Tym samym dalsze utrzymywanie spółki HPR ZPS Sp. z o.o. jest nieracjonalne, niecelowe i nieuzasadnione. 

uchwaa zps01 2023Na likwidatora Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki HPR ZPS Sp. z o.o. wybrało Pana Jacka Trzmiela i udzieliło mu uprawnień do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki.