O firmie

Zakład Produkcyjno Sprzętowy Spółka z o.o. powstała 1 października 1992 r. z przekształcenia Zakładu Transportowo - Sprzętowego będącego częścią HPR w Krakowie działającego od 1962 r. W związku ze zmianą profilu produkcji w 1997 r. zmieniło nazwę firmy na HPR ZAKŁAD PRODUKCYJNO-SPRZĘTOWY SPÓŁKA Z O.O. Zakład posiada zaplecze techniczne i technologiczne, specjalistyczny sprzęt techniczny, wysoko kwalifikowaną załogę posiadającą wszelkie uprawnienia spawalnicze oraz dozór techniczny posiadający wszelkie niezbędne uprawnienia odbiorowe. W ramach współpracy z innymi spółkami zrzeszonymi w holdingu Hutniczych Przedsiębiorstw Remontowych w Krakowie, Spółka może wykonywać również zadania kompleksowo w systemie generalnego wykonawstwa w innych branżach, zapewniając pełną obsługę projektową w zakresie organizacji robót i technologii. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wykonania prac na jedną, dwie lub trzy zmiany. Załoga spółki realizująca roboty inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe urządzeń przemysłowych, hutniczych oraz kotłów , instalacji i innych urządzeń energetycznych, posiada odpowiednie uprawnienia energetyczne.
Do wykonawstwa robót spawalniczych posiada uprawnienia UDT w zakresie metod spawania: gazową, łukową elektrodą otuloną, w osłonie gazów obojętnych (MIG i TIG), w osłonie gazów aktywnych (MAG) dla stali węglowych i stopowych. Roboty spawalnicze wykonywane są kompleksowo wraz z ich odbiorami podlegającymi UDT.