OGŁOSZENIA LIKWIDATORA

Wezwanie do zgłaszania się wierzycieli

Wezwanie likwidatora z dnia 1 czerwca 2023 roku do zgłaszania się wierzycieli spółki HPR ZPS Sp. z o.o. w likwidacji.

wezwanie.01 2023