RODO

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład Produkcyjno-Sprzętowy sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Krakowie na ul. Mrozowa 9, zwany dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji korespondencji drogą elektroniczną, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, poza podmiotami uprawnionymi do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, policji.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.a) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. Podanie danych jest niezbędne do prowadzenia dalszej korespondencji w formie elektronicznej, w przypadku niepodania danych, bądź niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, niemożliwa jest dalsza forma komunikacji w tej formie
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prowadzenie dalszej korespondencji w formie elektronicznej oznacza świadomą zgodę osoby której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych oraz zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praw jakie jej przysługują.