RODO

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych

1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć:

  • w formie pisemnej na adres: Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład Produkcyjno-Sprzętowy sp. z o.o. w likwidacji, ul. Mrozowa 9, 30-969 Kraków;
  • drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
3. Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności wniosku. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko składającego wniosek, numer PESEL (jeżeli osoba posiada), datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania), przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek, podpis osoby składającej wniosek.
4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia.
5. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.
6. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:

  • zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator jest uprawniony do pobrania opłaty w wysokości pokrywającej koszty przygotowania, obsługi
    i wysyłki żądanych informacji. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania.
  • zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator jest uprawniony do pobrania opłaty w wysokości pokrywającej koszty przygotowania, obsługi i wysyłki żądanych informacji. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań.

7. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.