Wykonane inwestycje

Ważniejsze zadania wykonane w ostatnich latach:

 • Budowa kotła wraz z instalacjami pomocniczymi do utylizacji odpadów w papierni LEIPA w SCHWEDT-NIEMCY
 • Budowa kotła wraz z instalacjami pomocniczymi do utylizacji odpadów w papierni PROPOWER HKW EISENHUTTENSTADT-NIEMCY
 • Budowa pieca pokrocznego w nowej walcowni gorącej blach w ArcelorMittal S.A. Odział Kraków - w branży energetycznej i ceramicznej
 • Montaż instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Skawina
 • Remont kotłów i instalacji turbozespołów w Zakładzie Energetycznym ArcelorMittal S.A. Oddział Kraków
 • Remonty instalacji wodnych, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych w ArcelorMittal S.A. Oddział Kraków
 • Remonty obiektów budowlanych w ArcelorMittal S.A. Oddział Kraków
 • Remont kapitalno- modernizacyjny wielkiego pieca nr 5 w Zakładzie Wielkopiecowym Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remont naprawczy wielkiego pieca nr 3 w Zakładzie Wielkopiecowym Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remont modernizacyjny konwertora nr 1 w Zakładzie Stalowniczym Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty kotłów odzysknicowych w Zakładzie Stalownia HTS
 • Remonty instalacji energetycznych w Zakładzie Stalownia i Wielkie Piece HTS
 • Remont kotła wodnego w Elektrociepłowni Łęg w Krakowie.
 • Remonty pieców szybowych w Przedsiębiorstwie Materiałów Ogniotrwałych w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie
 • Remont pieca obrotowego w Przedsiębiorstwie Materiałów Ogniotrwałych w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty pieców przepychowych w w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty mieszalników płynnej surówki w Zakładzie Stalowniczym Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty wywrotnic wagonowych w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty kominów przemysłowych w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty młynów kulowych kotłów parowych w Siłowni Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty kapitalne wanien trawiennych w Walcowni Blach Karoseryjnych Huty im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty kapitalne i bieżące ciągów walcowniczych w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty kapitalne i bieżące taśm spiekalniczych w Hucie im. T. Sendzimira w Krakowie.
 • Remonty instalacji suchego gaszenia koksu w Zakładzie Koksownia HTS
 • Remonty i modernizacja kotłów odzysknicowych w Zakładzie Koksownia HTS
 • Remonty instalacji odpylających w Zakładzie Koksownia HTS
 • Remont i modernizacja chłodników wstępnych gazu w Zakładzie Koksownia HTS